به وب سایت رسمی موسسه بلبرینگ کشمیری خوش آمدید!
بلبرینگ کشمیری - نمایندگی رسمی بلبرینگ zwz در ایران
تهران، خیابان سعدی جنوبی، کوچه ناظم الاطباء ، کوچه نفیسی، پاساژ جوانشیر، فروشگاه بلبرینگ کشمیری
021-33933463
021-33904595
0937-1184911

بلبرینگ های تماس زاویه ای

بلبرینگ های تماس زاویه ای
بلبرینگ تماس زاویه ای شامل یک حلقه ی بیرونی و داخلی می باشد.
این بلبرینگ بار محوری را به صورت شعاعی تحمل می کند و بار محوری خالصی را با سرعت چرخشی بالاتری را تحمل می کند.
این بلبرینگ تنها می تواند بار محوری را در یک جهت حمل کند این روش می تواند اجتناب از وقوع نیروی محوری اضافی و حرکت شفت را محدود می کند.
Aزاویه تماس 30 است.
ACزاویه تماس 25 است.
Bزاویه تماس 40 است.

بلبرینگ های تماس زاویه ای در ZWZ بیشتر ACM -BM-AC هستند.
طراحی داخلی این نوع بلبرینگ ها به نحوی است که باید به صورت دوتایی بکار برده شوند. دو برینگ باید به گونه ای جفت شوند که بعد از نصب به  لقی یا بار اولیه  دلخواه برسند. 
تنظیم درست و انتخاب بار اولیه یا لقی صحیح در نحوه کارکرد برینگ تأثیر بسیار دارد.
نمونه ای پر مصرف از این نوع بلبرینگ ها:
7219ACM-7328BM-7320BM-7322BM-7215ACM

سازندگان و برندهای صنعت بلبرینگ


شرکت بلبرینگ FAG شرکت بلبرینگ INA شرکت بلبرینگ MPZ شرکت بلبرینگ NTN شرکت بلبرینگ SKF شرکت بلبرینگ timken شرکت بلبرینگ ZWZ
zwz اصلی سمینار دوبی ZWZ -SKF zwz اصلی بلرینگ zwz